Raportin teko-ohjeita
 
Raportti

Raportti on selvitys suoritetusta työstä. Sen perusteella työ pitäisi pystyä suorittamaan uudelleen saavuttaen samat tulokset (tai tekemällä raportissa mainitut muutosehdotukset saavuttaa onnistuneemmat tulokset). Raportissa on ainakin seuraavat osat:

    Tilanteen esittely

    Tilanteen kulku


    Raportoijan päätelmät


Suomalaisen asiakirjan malli löytyy esim. http://staff.oamk.fi/~pesillan/raportti.html. Mallirakenne kansainväliselle raportille löytyy esim. http://www.ieee.org/organizations/pubs/authors.html.

Raporttien arvioinnissa kiinnitän huomiota teknisen asian selkeään ilmaisuun, dokumentin kielelliseen oikeellisuuteen, dokumentin asetteluun ja asiasisältöön.
 

          Lähdeviitteet
Lähdeviitteiden tarkoituksena on ilmoittaa, kenen tekstiä lainataan ja mistä teoksesta kohdan voi löytää. Viitteen ja lähdeluettelon välillä on tiukka vastaavuus. Lähdeviitteen alussa on yleensä kirjoittajan sukunimi, koska lähdeluettelossa teokset ovat tekijöiden sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Viitteessä on myös teoksen ilmestymisvuosi, ja siksi vuosi on lähdeluettelossakin heti tekijän nimen perässä. Viitteet sijoitetaan tekstiin sulkeisiin tai hakasulkeisiin.

Jos viite kohdistuu vain yhteen lainattuun virkkeeseen, viite sijoitetaan kyseisen virkkeen sisään ja loppupiste tulee vasta sulkumerkin jälkeen. Jos viite kohdistuu useampaan kuin yhteen lainattuun virkkeeseen, viite tulee pisteen jälkeen, esim. kappaleen loppuun. Jos julkaisun kirjoittaja tai toimittaja ei ole tiedossa, viitataan lähteen otsikkoon siten, että lähdeviite ja lähdeluettelon tiedot saadaan kytketyksi toisiinsa.

Lähdeluettelo

Lähdeluettelossa esitetään tutkimuksessa käytetyt lähteet aakkostettuina ja yhdenmukaisesti kirjoitettuina. Lähdeluettelossa on oltava kaikki oleellinen tieto lähteiden löytämiseksi ja tarkistamiseksi. Luetteloon merkitään vain ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu. Lähteen aakkostetaan tekijän (sen puuttuessa teoksen tai kirjoituksen) nimen mukaan. Sen jälkeen tulee ilmestymisvuosi, julkaisun nimi, sivumäärä, kustantajan kotipaikka sekä kustantaja.

Artikkelista merkitään sekä artikkelin nimi että sen julkaisun nimi, jossa artikkeli on ilmestynyt, ja artikkelin sivujen numerot. Saman tekijän teokset pannaan aikajärjestykseen, samana vuonna ilmestyneet kuitenkin aakkosjärjestykseen, jolloin julkaisut erotetaan toisistaan pienin kirjaimin (esim. 1995a, 1995b).
 
 
 

Tekstin rakentamiseen liittyviä ohjeita
 

Takaisin sivulle "dokumenttityypit"

Takaisin sivulle "kurssit"