Anneli Heimbürger

Senior Research Scientist, Doctor of Technology (Information Technology)
Tampere University of Technology, Pori

Advanced Multimedia Center (AMC)

AMC News 2005

 

Mailing address:
P.O. Box 300
FI – 28101
Pori
FINLAND

Visiting address:
Pohjoisranta 11,
Pori

Phone: +358 2 627 2931
GSM: +358 40 826 2931
Telefax: +358 2 627 2727
Email: anneli.heimburger@tut.fi


Contents


Teaching (in Finnish)

 

Johdatus multimediaan/Introduction to multimedia, Syksy 2004/Autumn 2004

 • Opintojakson tavoitteet: Opintojakso antaa yleiskuvan multimediasta oppiaineena ja tutkimusalueena. Keskeisiä alueita ovat hyper- ja multimedian historia, nykyiset ja tulevat sovellusalueet, multimedialaitteistot ja –järjestelmät, mediaelementit ja hyperteksti.
 • Tutkintovaatimukset: Kurssi suoritetaan (a) tenttimällä luennot, kurssikirja ja artikkelit sekä (b) tekemällä harjoitustyö, joka on palautettava viimeistään 17.12.2004.
 • Tentit:
  • Huom! DI-opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin oinfon kautta, avoimen yliopiston opiskelijat opintosihteeri Susanna Soukon kautta, ristiinopiskelijat TTY:n opintotoimiston kautta. Jos on epäselvyyksiä kannattaa kääntyä TTY:n opintotoimiston puoleen. Huomaa ilmoittautuminen viikkoa ennen tenttiä.
  • Tenttiohje (pätee kaikille)
  • pe 17.12.2004, klo 13-16, tarkista sali
  • 1. uusinta pe 11.2.2005
  • 2. uusinta pe 1.4.2005
 • Tentittävä kirjallisuus
  • Luennot
  • Kurssikirja: Ketamo, Harri ja Multisilta, Jari (toim.) 2004. Multimedia. Nyt. Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Julkaisu 1, 294 s. Kirjasta tentitään sivut 1 – 124 ja 167 – 192. Kirja on ilmestynyt ja se on lainattavissa tai ostettavissa (30 e) Porin tiedekirjastosta.
  • Artikkelit:
   • Bush, V. 1945. As we may think. Atlantic Monthly, Vol. 176, No. 1, s. 101- 108. Porin tiedekirjastossa on kappale kopiointia varten.
   • Conklin, J. 1987. Hypertext: An introduction and survey. IEEE Computer, Vol. 20, No. 9, s. 17 – 41. Porin tiedekirjastossa on kappale kopiointia varten.

·         Engelbart, D. C. 1963. A conceptual framework for the augmentation of man’s intellect. In: Howerton, P. W. and Weeks, D. C. (eds.). Vistas in information handling. Volume 1. The augmentation of man’s intellect by machine. Washington, D.C., Spartan Books. Pp. 1 – 29. Porin tiedekirjastossa on kappale kopiointia varten.

   • Halasz, F. and Schwartz, M. 1994. The Dexter hypertext reference model. Communications of the ACM, Vol. 37, No. 2, pp. 30 – 39.
   • Berners-Lee, T., Hendler, J. and Lassila, O. 2001. The Semantic Web. Scientific American, Vol. 284, No. 5, pp. 28 – 37.
 • Luennot
  • tiistaisin klo 15.15 – 17.00 ajalla 7.9. – 7.12.2004 (periodit S1 ja S2)
  • luentosalit
 • Luennoitsija
  • Anneli Heimbürger
  • TTY Porin yksikkö, AMC, huone 253
  • Sähköposti: anneli.heimburger@tut.fi
  • Puhelin: 02 6272931
  • Yhteydenotto: Pienet asiat hoituvat sähköpostitse, isommista asioista kannattaa sopia tapaaminen sähköpostitse.
 • Harjoitukset, luokka 216
  • ajalla 28.9. – 7.12.2004 (periodit S1 ja S2)
  • 1. harjoitusryhmä = Titeyo02: keskiviikkoisin klo 14.15 – 16.00
  • 2. harjoitusryhmä = muut: tiistaisin klo 17.15 – 19.00
 • Harjoitustyö
  • Harjoitustyö tehdään MacroMedia Flashillä.
  • Harjoitustyö arvostellaan hyväksytty/hylätty –asteikolla.
  • Esimerkki havainnollistaa hyväksytyn harjoitustyön vaatimuksia.
  • Harjoitustyö tehdään itsenäisenä harjoituksena.
  • Harjoitus palautetaan viimeistään 17.12.2004.
  • Jos harjoituksesta on kysyttävää, voi audienssin varata Marko Suomiselta ja/tai Anneli Heimbürgeriltä. Pienet kysymykset hoituvat sähköpostitse.
 • Harjoituksien pitäjä:
  • Marko Suominen
  • TTY Porin yksikkö, AMC, huone 248
  • Sähköposti: marko.suominen@tut.fi
  • Puhelimet: 02 6272815
  • Yhteydenotto: Pienet asiat hoituvat sähköpostitse, isommista asioista kannattaa sopia tapaaminen sähköpostitse.
 • Luentomateriaali
  • Mikä on AMC?, multi- ja hypermedian peruskäsitteitä, multi- ja hypermedian historiaa (7.9.2004)
  • Multimedian elementit (14.9.2004)
  • Multimedian elementit, esimerkkejä multi- ja hypermediasovelluksista (21.9.2004)
  • Esimerkkejä multi- ja hypermediasovelluksista (28.9.2004)
  • Hypertekstijärjestelmien arkkitehtuurit ja mallit (12.10.2004, 19.10.2004 ja 26.10.2004)
  • Vierailut: Satakunnan Radio  2.11.2004 ja Teljän Mediat Oy 9.11.2004
  • Rakenteinen tieto ja XML (16.11.2004)
  • Linkit eilen, tänään ja huomenna (16.11.2004 ja 23.11.2004)
  • Navigointi
  • World Wide Web Consortium (W3C), W3C Suomen toimisto, W3C 7 kohdan tiivistelmä
  • Kohti käyttäjäystävällistä multi- ja hypermediaa
 • Harjoitusmateriaali
  • Harjoitus 1 (28.9.2004 ja 29.9.2004)
  • Harjoitus 2 (12.10.2004 ja 13.10.2004)
  • Harjoitus 3 (19.10.2004 ja 20.10.2004)
  • Harjoitus 4 (26.10.2004 ja 27.10.2004)
  • Harjoitus 5 (2.11.2004 ja 3.11.2004), esimerkki
  • Harjoitus 6 (9.11.2004 ja 10.11.2004), esimerkki ja kuva
  • Harjoitus 7 (16.11.2004 ja 17.11.2004)
  • Harjoitus 8 (23.11.2004 ja 24.11.2004)
  • Harjoitus 9 (30.11.2004 ja 1.12.2004)
  • Harjoitus 10 (7.12.2004 ja 8.12.2004)

 

Semantic Web/Semantic Web

 • Opintojakson tavoitteet: Opintojakso antaa kokonaiskuvan semanttisen webin peruskäsitteistä ja –teknologioista.
 • Tutkintovaatimukset: Kirjatentti. Kirjallisuusluettelossa mainitut artikkelit tentitään kokonaisuudessaan.

·         Kirjallisuus:

  • Berners-Lee, T., Hendler, J. and Lassila, O. (2001). The Semantic Web. Scientific American, Vol. 284, No. 5, pp. 28 - 37.
  • Euzenat, J. (ed.) (2002). Special Issue: Semantic Web. ERCIM News, No. 51. <URL: http://www.ercim.org/publication/Ercim_News/enw51/>.
  • Goble, C. (2003). The Semantic Web: an evolution for a revolution. Computer Networks, Vol. 42, No. 5, pp. 551 – 693. (Löytyy Porin tiedekirjaston elektronisesta kirjastosta)
  • Koivunen, M-R. and Miller, E. (2001). W3C Semantic Web Activity. <URL: http://www.w3.org/2001/12/semweb-fin/w3csw>.
  • Marshall, C. C. and Shipman, F. M. (2003). Which semantic web? In: Proceedings of the 14th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia. ACM Press: New York. Pp. 57 – 66. (Löytyy http://portal.acm.org/portal.cfm)
  • W3C (2004). Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax. W3C Recommendation 10 February 2004. <URL: http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-concepts-20040210/>.

·         Huomautuksia: Kelpaa myös lisensiaattikurssiksi.

 

 

Avoimet hypermediajärjestelmät ja linkkien hallinta/Open hypermedia systems and link management

 • Opintojakson tavoitteet: Opintojakso antaa kokonaiskuvan avointen hypermediajärjestelmien ja linkkien hallinnan kehityksestä, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.
 • Tutkintovaatimukset: Kirjatentti. Kirjat tentitään seuraavin osin: Grønbæk & Trigg (1999) sivut 1 – 276, Heimbürger et al. (2004) sivut 24 – 36 eli luvut 4 ja 5. Kirjallisuusluettelossa mainitut artikkelit (1, 2, 3, 5) tentitään kokonaisuudessaan.
 • Kirjallisuus:
  • Carr, L., Bechhofer, S. Goble, C. & Hall, W. (2001). Conceptual linking: Ontology-based open hypermedia. In: Proceedings of the 10th World Wide Web Conference. <URL: http: //www10.org/>.
  • Dave, P., Karadkar, U. P., Futura, R., Francisco-Revilla, L., Shipman, F., Dash, S. and Dalal, Z. (2003). Browsing intricately interconnected paths. In: Proceedings of the 14th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia. ACM Press: New York. Pp. 95 – 103. (Löytyy http://portal.acm.org/portal.cfm)
  • El-Beltagy, S. R., Hall, W., De Roure, D. and Carr, L. (2001). Linking in Context. In: Proceedings of the 12th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia. ACM Press: New York. Pp. 151 – 160. (Löytyy http://portal.acm.org/portal.cfm)
  • Grønbæk, K. & Trigg, R. H. (1999). From Web to workplace: Designing open hypermedia systems. The MIT Press Books, Boston, MA. 424 pp. 
  • Grønbæk, K., Sloth, L. & Bouvin, N. O. (2000). Open hypermedia as user controlled meta data for the web. In: Proceedings of the 9th International World Wide Web Conference. <URL: http://www9.org/>
  • Heimbürger, A., Ojansuu, K., Melenius, A. and Alatalo, H. (2004). XLinkTime: Developing time-sensitive linking mechanisms for the future Web. Julkaisusarja A – Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö Nro A4/2004. 66 p.
 • Esitiedot: 8012025 Johdatus multimediaan, 73086 Rakenteiset dokumentit

 

Virtuaaliympäristöt/Virtual Environments, Kevät 2005/Spring 2005

 • Opintojakson tavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot virtuaalitodellisuudesta ja sen tekniikoista ja sovelluksista.
 • Tutkintovaatimukset: Aktiivinen osallistuminen seminaarissa, hyväksytysti suoritettu seminaariesitelmä, opponointi ja harjoitustyö.
 • Kirjallisuus:
  • Vince, J. 2004. Introduction to Virtual Reality. London: Springer. 163 p.
  • Churchill, E. F., Snowdon, D. N. and Munro, A. J. (Eds.). 2001. Collaborative Virtual Environments. Digital Places and Spaces for Interaction. London: Springer. 316 p.
  • Kirjat löytyvät Porin tiedekirjastosta
 • Seminaarin vetäjä
  • Anneli Heimbürger
  • TTY Porin yksikkö, AMC, huone 253
  • Sähköposti: anneli.heimburger@tut.fi
  • Puhelin: 02 6272931
  • Yhteydenotto: Pienet asiat hoituvat sähköpostitse, isommista asioista kannattaa sopia tapaaminen sähköpostitse.
 • Harjoituksien pitäjä:
  • Marko Suominen
  • TTY Porin yksikkö, AMC, huone 248
  • Sähköposti: marko.suominen@tut.fi
  • Puhelimet: 02 6272815
  • Yhteydenotto: Pienet asiat hoituvat sähköpostitse, isommista asioista kannattaa sopia tapaaminen sähköpostitse.
 • Seminaarin aloitus, seminaariesitelmät ja harjoitukset luokassa 216 keskiviikkoisin ajalla 16.3. – 11.5.2005 seuraavasti:
  • Ke 16.3.2005 Seminaarin aloitus
  • Ke 13.4.2005 klo 12 – 16
  • Ke 20.4.2005 klo 12 – 16
  • Harjoitus 1: 4.5.2005, klo 12 – 16
  • Harjoitus 2: 11.5.2005, klo 12 - 16
 • Seminaariesitelmä on noin 60 minuutin esitys valitusta aiheesta ja valituista WWW-sivuista (noin 40 - 45 min aihe ja 15 – 20 min WWW-sivut).
 • Seminaariesitelmän PowerPoint-kalvot toimitetaan Anneli Heimbürgerille sähköpostitse (anneli.heimburger@tut.fi) viikkoa ennen esitystä. Esitelmät tulevat osoitteeseen http://www.pori.tut.fi/~ahe/ (linkki Teaching).
 • Opponointi: Opponoija tutustuu huolella pidettävään esitelmään ja käsiteltäviin WWW-sivuihin ja valmistelee noin 3 – 5 kysymystä seminaariesitelmän pitäjälle, kysymykset voivat olla myös keskusteluteemoja.

 

Return to Contents


Current topics

 • Time-sensitive linking mechanisms on the future Web (XLinkTime)
 • Web ontology languages
 • Linkbases and link taxonomies
 • Time contexts in distributed project and knowledge management environments

Return to Contents


Awards

 • The best writer of the year 2001 -award, The 9th Annual Award of the GT-journal.

Return to Contents


Education

 • 2005 Dr. Tech., Tampere University of Technology
 • 1989 Lic. Tech., Helsinki University of Technology, Information Science
 • 1981 M. Sc., University of Helsinki, Theoretical Physics
 • 1979 B. Sc., University of Helsinki, Theoretical Physics

Return to Contents


Work Experience

 • 2003 -          Senior Research Scientist, Tampere University of Technology, Pori, Advanced Multimedia Center (AMC)
 • 2000 – 2002 Senior Research Scientist, VTT Information Technology
 • 1999 - 2000 Senior Research Scientist, Head of the Publishing Services, VTT Information Service
 • 1998 - 1999 Senior Research Scientist, University of Jyväskylä, Department of Computer Science and Information Systems (on a leave from Stakes)
 • 1996 - 1999 Project Manager, Stakes, Communications
 • 1995 - 1996 Senior Research Scientist, University of Jyväskylä, Department of Computer Science and Information Systems
 • 1994 – 1995 Associate Professor (acting), University of Oulu, Department of Library and Information Science (on a leave from VTT)
 • 1989 - 1995 Senior Research Scientist, Technical Research Centre of Finland, Information Service
 • 1986 - 1987 Research Scientist, Helsinki University of Technology, Department of Information Science (on a leave from VTT)
 • 1985 - 1989 Research Scientist, Technical Research Centre of Finland, Information Service
 • 1984 - 1985 Research Scientist, Technical Research Centre of Finland, Ship Laboratory
 • 1982 - 1984 Information Specialist, Technical Research Centre of Finland (VTT), Information Service
 • 1979 - 1982 Research Scientist, Central Military Hospital, Helsinki

Return to Contents


International activities

 • Reviewer of the papers submitted to the Workshop on Human Centered Technology HCT06, TUT Pori, Finland 11 – 13.6.2006.
 • Reviewer of the article submitted to the European Journal of Information Systems (EJIS), 2006.
 • Session chair in the International Symposium GIS (Geographical Information Systems) Ostrava 2006, January 23 – 25, 2006, Ostrava, Czech Republic.
 • EJC06 Programme Committee Member and Reviewer of the papers for the 16th European – Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, May 29 – June 2, 2006, Czech Republic.
 • Reviewer of the articles submitted to the Journal Transactions on Internet Research.
 • EJC05 Programme Committee Member and Reviewer of the papers for the 15th European – Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, May 16 – 20, 2005, Tallinn, Estonia.
 • Responsible of the local organisation and the member of the organisation and programme committee of the XML Finland 2005 Conference at Tampere University of Technology, Pori, March 8 – 9, 2005.
 • Session chair in the International Federation for Information Processing (IFIP) World Computer Conference, History of Computing in Education (HCE), August 23 – 25, 2004, Toulouse, France
 • Evaluator of the EU project proposals in 2004
 • Session chair in the International Federation for Information Processing (IFIP) Open Working Conference, E-Training Practices for Professional Organisations (eTrain 2003), July 7 – 11, 2003, Pori, Finland.
 • Member of the Hypertext linking workshop in conjunction of the 8th European Conference on Computer-supported Cooperative Work (ECSCW 2003), September 14 – 18, 2003, Helsinki, Finland.
 • Reviewer of the papers for the International Association of Science and Technology for Development (IASTED), International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2003), June 30 – July 2, 2003, Rhodes, Greece.
 • Reviewer of the papers for the 36th Hawaii International Conference on Systems Sciences (HICSS-36), January 6 - 9, 2003, Digital Documents and Media Track
 • Organiser of the Multiple Media seminar at VTT, 7 June 2001, Espoo. Keynote speaker: Walter Bender, Executive Director of the MIT Media Laboratory (USA)
 • Member of the organisation committee of the International (e)Book On Demand Meeting and Conference, 23 - 24 November 2000, Helsinki
 • Member of the Finnish advisory board of the EU's New Book Economy and New Access Economy projects, 2000
 • Evaluator of the European User Views to Legislative Information in Structured Form (EULEGIS) project report for the 4th Framework Programme, Telematics for Administrations, 1999
 • Member of the Advisory Board of the national journal titled Information Service, 1997 - 1999
 • Referee of the International Online Information Meeting conference papers since 1990
 • Member of the Advisory Board of the International Journal Microcomputers for Information Management: Global Internetworking for Libraries, 1995 - 1997
 • Organiser of the Ted Nelson (Autodesk Inc. and Project Xanadu, USA) Hypertext and Hypermedia Seminar, 5 September 1989, Espoo, Finland
 • Chair of the Optical Disk Technology session in the OPTICAL INFO 89 Conference, 18 - 20 September 1989, Amsterdam, Holland
 • Member of the organisation committee of the 44th FID Conference and Congress, August 28 - September 1, 1988, Espoo, Finland
 • Organiser of the Chin-Chih Chen (Simmons College, USA) Optical Disk Seminar, 1 September 1988, Espoo, Finland

Return to Contents


Examples of international co-operation

 • Keio University, Japan
 • Kanagawa Institute of Technology, Japan
 • Kyushu Institute of Technology
 • Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • The MIT Media Laboratory, USA
 • Oxford Internet Institute, UK
 • University of Aarhus, Department of Computer Science, Denmark
 • University of Hamburg, Germany
 • University of Southampton, Intelligence, Agents, Multimedia Group, UK
 • W3C, XML Linking Language Working Group

Return to Contents


Research Interests

 • Ubiquitous Society in Japan and in Finland
 • Research Models in Japanese and in Finnish Universities
 • Structured Knowledge Management
 • Cross-Cultural Interactive Spaces
 • Time Portals and Knowledge Management
 • Hypermedia link management, link databases, life cycle of links, link taxonomies
 • Adding Semantics to Web Links
 • Time Contexts in Project Management and Communication
 • Time-sensitive linking

Return to Contents


Publications in Finnish

 • Heimbürger, A. 2005. Linkit – assosiatiivista tiedonhallintaa. Kirjassa:  Ketamo, H. ja Multisilta, J. (Toim.). Multimedia. Nyt. Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Julkaisu 5. Tampere: TTY - Paino. S. 35 – 54.
 • Heimbürger, A. 2004. Linkit – assosiatiivista tiedonhallintaa. Kirjassa:  Ketamo, H. ja Multisilta, J. (Toim.). Multimedia. Nyt. Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Julkaisu 1. Tampere: TTY - Paino. S. 38 - 57
 • Heimbürger, A. 2003. XLink-tutkimus, s. 6.  AMC News 2003.
 • Heimbürger, A. 2003. Aikasensitiivisten linkitysmekanismien rooli tulevaisuuden WWW:ssä eli lyhyemmin sanottuna XLinkIT. Prizz.Uutiset, no. 3,  s. 7.
 • Heimbürger, A. 2002. Ajastetut linkit ja metatieto EJC2002-tapahtuman keskeistä antia. Painomaailma,no. 7,  s. 41 – 43.
 • Heimbürger, A. 2002. Ajasta riippuvan tiedon hallinta, metatieto ja ontologiat avainasemassa tiedonhaussa hajautetuista tietokannoista  GT-lehti, nro 3.
 • Heimbürger, A. 2002. Aika näkökulmanako uuteen liiketoimintaan. GT-lehti, no. 2.
 • Heimbürger, A. 2002. Multimediaa omassa taskussa. GT-lehti, no. 2.
 • Heimbürger, A. 2002.Samankaltaisten aineistojen automaattinen tunnistaminen Webissä. GT-lehti, no. 1.
 • Heimbürger, A. 2001. Semantic Web antaa nettisisällöille merkityksen. GT-lehti, no. 8, s. 7 - 8..
 • Heimbürger, A. 2001. Älykäs XML-jäsennin on tietosensitiivinen. GT-lehti, no. 8, s. 8 - 9..
 • Heimbürger, A. 2001. Mikroelokuvat ovat osa tulevaisuuden kännykkäviestintää. GT-lehti, no. 8, s. 6 - 7.
 • Heimbürger, A. 2001. Linkkien hallinta pureutuu digitaalisen konvergenssin ytimeen - ACM Hypertext 2001. GT-lehti, no. 7, s. 18 - 19.
 • Heimbürger, A. 2001. Oxfordin yliopiston Internet-instituutti tutkii Internetin yhteiskunnallisia vaikutuksia, GT-lehti, no. 5, s. 20.
 • Heimbürger, A. 2001. NETS-ohjelmalla vahvistetaan Suomen kansainvälistä johtoasemaa langattomien ja laajakaistaisten verkkojen teknologioissa, GT-lehti, no. 5, s. 25.
 • Heimbürger, A. 2001. Elektronisen julkaisemisen odysseia - Electronic Publishing 01'. GT-lehti, no. 5, s. 7 - 9.
 • Heimbürger, A. 2001. Monimediapäivässä visioitiin uutisten tulevaisuutta, Monimediapäivä. Espoo, 7.6.2001, GT-lehti, no 4, s. 16 - 19.
 • Heimbürger, A. 2001. Rakenteisesta rakentavaan julkaisemiseen yliopistoissa, RAJU 2001-seminaari. Espoo, 23.4.2001, GT-lehti, no 3, s. 8 - 9.
 • Heimbürger, A. 2000. Verkottuminen on kirja kerrallaan -toimijoiden elinehto. GT-lehti, no 8, s. 10.
 • Heimbürger, A. 2000. Missä olen? Missä määränpääni sijaitsee? Miten pääsen perille? Tietopalvelu, no 5, s. 16 - 17.
 • Heimbürger, A. 1999. Asuste-elektroniikasta Arabianettiin. TEKES käynnistämässä uutta teknologiaohjelmaa. Tietopalvelu, no 3, s. 18 - 19.
 • Heimbürger, A. & Metsäranta, P. 1999. XML ja verkkojulkaisujen arkistointi. Tietolinja, Helsingin yliopiston kirjaston elektroninen tiedotuslehti, no 2, http://hul.helsinki.fi/tietolinja/.
 • Heimbürger, A. 1999. Virtuaaliyrityksen perustana on luottamus. Tietopalvelu, no 1, s. 13 - 14.
 • Heimbürger, A. 1998. inSGML-projekti edistää teknisten dokumenttien monikäyttöä teollisuudessa. Tietopalvelu, no 6, s. 25.
 • Heimbürger, A. 1998. Informaatioteknologian kuulumisia Jyväskylästä. Tietopalvelu, no 5, s. 10 - 11.
 • Heimbürger, A. 1998. Mistä aikaa kanavaristeilylle? Tietopalvelu, no 3, s. 8 - 9.
 • Rautanen, T. & Heimbürger, A. 1998. Stakesin julkaisujen elektroninen jakelu verkossa: kokemuksia PDF-muodon tuottamisesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. 56 s. (Aiheita 6/1998).
 • Heimbürger, A. 1998. Kansallisen multimediaohjelman hedelmiä. Tietopalvelu, no 1, s. 9 - 12.
 • Heimbürger, A. 1997. Kuulumisia Internet Expo '97 tapahtumasta. Tietopalvelu, no 6, s. 15 - 16.
 • Heimbürger, A. 1997. SGML Europe ´97 - Tiedon arvo on sen rakenteessa. Tietopalvelu, no 4, s. 5 - 7.
 • Heimbürger, A. 1997. Tavataan Webissä. Dialogi, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen lehti, no 4, s. 58 - 59.
 • Heimbürger, A. et al. 1997. Lehdestä verkkolehdeksi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. 29 s. + liitt. 2 s. (Aiheita 25/1997).
 • Heimbürger, A. 1997. Vuosikertomus nyt netissä. Donitsi (Stakesin sisäinen tiedotuslehti), s. 3.
 • Heimbürger, A. 1997. Elektronisen viittaamisen opas Intranetissa. Donitsi (Stakesin sisäinen tiedotuslehti), s. 3.
 • Heimbürger, A. 1996. Mednet ´96. European Congress of the Internet in Medicine. 14. - 17.10.1996, Brigton, UK. Matkakertomus, Stakesin Intranet-verkossa.
 • Heimbürger, A. 1995. Yritykset ja multimedia - tietosisällön ja tietopalvelujen tuottajat avainasemassa. Tiedokas, no 1, s. 9 - 10.
 • Heimbürger, A. 1995. Elektroniset dokumentit hallintaan kansainvälisen standardin avulla. Korkeakoulujen atk-uutiset, no 2, s. 8 - 10.
 • Heimbürger, A. 1995. Elektronisten dokumenttien yhteinen kieli. Tietopalvelu 4/1995, s. 16 - 17.
 • Heimbürger, A. 1993. Hypermedia – tekniikka tiedon havainnollistamiseen. Tietopalvelu 8, 1, s. 22 - 23.
 • Heimbürger, A. & Kuhanen, T. 1993. Hypermedia. Teoksessa: Tekoälyn ensyklopedia. Suomen tekoälyseura r.y. S. 327 - 333.
 • Heimbürger, A. 1993. Hypermedia - tekniikka tiedon havainnollistamiseen. Automaatio 93, Helsinki 11. - 13.5.1993. Helsinki: Suomen Automaatioseura ry. S. 381 - 384.
 • Heimbürger, A. 1993. CD-ROM helpottaa dokumenttien käsittelyä. VTT Tapahtumia, nro 6. S. 8 - 10.
 • Heimbürger, A. 1993. Teknisen dokumentaation kehittäminen hypermedia- ja CD-ROM-tekniikan avulla. Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 104 s. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes 1489)
 • Heimbürger, A. 1992. Hypermediatekniikka Suomessa. Teoksessa: Hyvönen, E. et al. (eds.). Tekoälyn uudet suunnat. Vol. 2. Helsinki, Suomen Tekoälyseura ry. S. 93 - 95.
 • Heimbürger, A. 1992. Hypermedia. Teoksessa: Mitä Missä Milloin 1992. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Otava. S. 349 - 353.
 • Heimbürger, A. 1992. Hypermediatekniikka. Tekniikka tiedon havainnollistamiseen. Tekniikan näköalat, nro 4, s. 22 - 23.
 • Heimbürger, A. 1992. Missä hypermediatekniikka voi Suomessa opiskella? Teoksessa: Hyvönen, E. et al. (eds.). Tekoälyn uudet suunnat. Vol. 2. Helsinki, Suomen Tekoälyseura ry. S. 138 - 139.
 • Heimbürger, A. 1992. Hypermedia. Teoksessa: Mäkinen, M. & Ritari, A. (toim.) Lapin tutkimusseura 1992. Lapin tutkimusseura r.y., Rovaniemi. S. 9 - 12.
 • Heimbürger, A. 1991. Bittimeren pärskeitä hyperavaruudessa. Tietotekniikka, s. 47.
 • Heimbürger, A. 1991. Hypermedia. Tekniikan Waiheita nro 4, s. 12 - 13.
 • Heimbürger, A. 1991. Hypermediatekniikka Suomessa - nykyisen toiminnan ja kehityspotentiaalin analyysi. Teknologian kehittämiskeskukselle tehty raportti. 30 s. + liitt. 72 s.
 • Heimbürger, A. & Rantanen, J. 1991. Seikkaile tietoon! Tiede 2000, nro 1, s. 12 - 15.
 • Heimbürger, A. 1990. Hyperteksti ja hypermedia - asiayhteydet tiedonhaun ja -tallennuksen perustana. Kirjasto 2/1990, s. 80 - 81.
 • Heimbürger, A. 1990. Hyperteksti ja hypermedia - assosiatiivista tiedonhallintaa. Yritysmikrot 3/1990, s.
 • Heimbürger, A. 1990. Hyperteksti ja hypermedia - tulevaisuuden tiedonhallintaa. Futura, 9, 1, s. 60 - 67.
 • Heimbürger, A., Alkula, R. & Kuhanen, T. 1990. Hyperteksti ja hypermedia. Espoo, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedotteita 1154. 207 s. + liitt. 84 s.
 • Heimbürger, A. 1990. Hyperteksti ja hypermedia - navigointia tietoavaruudessa. Blanko '90. Oulu, 11. - 12.10.1990. Blanko '90 Tietotekniikkapäivien erikoisnumero, s. 5.
 • Heimbürger, A. 1990. Hyperteksti ja hypermedia - assosiatiivista tiedonhallintaa. Blanko '90. Oulu, 11. - 12.10.1990. Blanko '90. 8 s.
 • Heimbürger, A. 1990. Hyperteksti - ajatusrakenteen pelastus. MacMaailma, nro 7, s. 54 - 55.
 • Heimbürger, A. 1989. Hyperteksti ja hypermedia. VTT Tapahtumia 12/1989, s. 8 - 10.
 • Heimbürger, A. 1989. Optinen levy, Tulevaisuuden massamuisti. Yritysmikrot 3/89, s. 30 - 34.
 • Heimbürger, A. 1989. Hyperjärjestelmät. Teoksessa: Karanta, I. (ed.). Hyperteksti ja tekoäly. Suomen Tekoälyseuran julkaisuja no 2. Helsinki, Limes ry. S. 1 - 12.
 • Heimbürger, A. 1989. Mielleyhtymät tiedonhaun perustana. Helsingin Sanomat 13.7.1989., s. 2.
 • Heimbürger, A. 1989. Ted Nelson, hyperteksti ja hypermedia. VTT/Informaatiopalvelu tiedottaa 2/1989, s. 3 - 5.
 • Heimbürger, A. & Pieskä, K. 1988. CD-ROM (osa artikkelista Tala, M. (toim.) Uudet massamuistit). Tietokone, nro 2, s. 38 - 45.
 • Heimbürger, A. 1988. Optinen muistitekniikka Pohjoismaissa. Tietopalvelupäivät 1988. Helsinki, 9. - 10.3.1988. Tietopalveluseura. S. 31 - 34.
 • Heimbürger, A. 1988. Optiset muistit tulevat. 20. tietopalvelukurssi 1987 - 1988 Teknillinen korkeakoulu, Täydennyskoulutuskeskus. Kurssijulkaisun teemana Rajaton tieto. S. 33 - 36.
 • Heimbürger, A. 1987. OPTICA '87, The International Meeting for Optical Publishing and Storage, Amsterdam 14. - 16. 4. 1987. Tietopalvelu nro 5, s. 11 - 17.
 • Heimbürger, A. 1987. Puheposti - uusi viestintätapa. Tietopalvelu nro 6, s. 14 - 15.
 • Lehto, M., Nurminen, R. & Heimbürger, A. 1987. Videolevy rakennusalan tietovälineenä. Espoo, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedotteita 763. 132 s. + liitt. 17 s
 • Lehto, M., Nurminen, R. & Heimbürger, A. 1987. Vuorovaikutteinen video koulutuksessa. AKVA-seminaari 8. - 9. 6.1987. S. 1 - 9.
 • Nurminen, R., Heimbürger, A. & Lehto, M. 1987. Vuorovaikutteinen kuvalevyjärjestelmä. Espoo, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedotteita 739. 78 s. +liitt. 30 s.
 • Heimbürger, A. 1987. Vuorovaikutteiset kuvalevyjärjestelmät. Informaatiopalvelu tiedottaa nro 2, s. 7 - 8.
 • Heimbürger, A. 1987. Optiset muistit tulevat. Informaatiopalvelu tiedottaa nro 2, s. 9.
 • Heimbürger, A. 1987. Valo tallentaa tietoa. Tiede 2000 nro 2, s. 44 - 47.
 • Pieskä, K. & Heimbürger, A. 1987. CD-ROM - uusi tiedontallennus- ja jakeluväline. Espoo, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedotteita 676. 50 s.+ liitt. 27 s.
 • Heimbürger, A., Manni-Loukkola, S. & Lång, K. 1986. Julkaisutoiminnan ja tietomateriaalin välityksen elektroniset vaihtoehdot. Espoo, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedotteita 611. 83 s.
 • Heimbürger, A. 1986. Optiset muistit - tietokoneen muistikapasiteetin oleellinen lisä. Valokynä nro 3, s. 8 - 11.
 • Heimbürger, A. 1984. Optisten levyjen käyttö informaatiopalvelussa. Espoo, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedotteita 376. 55 s.

Return to Contents


Publications in English

·        Heimbürger, A., Multisilta, J. and Ojansuu K. 2006. Time Contexts in Document-Driven Projects on the Web: From Time-Sensitive Links towards an Ontology of Time. In: Kiyoki, Y., Kangassalo, H., Jaakkola, H. and Duzi, M.. (eds.). Proceedings of the 16th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2006), May 29 – June 2, 2006, Trojanovice, Czech Republic. 18 p. (to appear)

·        Heimbürger, A. 2006. It’s Time to Link! GEOacademia Journal. 5 p. (to appear)

 • Heimbrger, A. 2006. Cross Cultural Interactive Spaces. The Position Paper for the W3C Ubiquitous Web Workshop, 9 - 10 March, 2006, Keio University, MITA Campus, <URL: http://www.w3.org/2006/02/ubiweb-position-papers.html>. 5 p.
 • Duzi, M. and Heimbürger, A. 2006. Web Ontology Languages: theory and practice-will they ever meet? In: Kiyoki, Y., Kangassalo, H., Jaakkola, H. and Henno, J. (eds.). Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 136, Information Modelling and Knowledge Bases XIV. Amsterdam: IOS Press. Pp. 20 – 37.
 • Heimbürger, A. 2006. It’s Time to Link! – Towards Time-Sensitive Linking Languages in the Era of Semantic Web. In: Růžička (ed.), Proceedings of the International Symposium GIS (Geographical Information Systems) Ostrava 2006, January 23 – 25, 2006, Ostrava, Czech Republic. ISSN 1213-2454. Pp. 1 – 20. (Invited Paper)
 • Heimbürger, A. 2005. It’s time to link! Developing time-sensitive linking structures for professional applications on the Web. Tampere University of Technology, Publication 547. 196 p.
 • Heimbürger, A., Multisilta, J. and Ojansuu, K. 2005. Time Contexts in Distributed Projects: Towards an Interdisciplinary Temporal Framework. Fifth International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context (CONTEXT-05), Paris, France, July 5 - 8, 2005. Technical Report LIP 2005/007 of the Laboratoire d'Informatique de Paris 6. The URL for this technical report is: http://www.lip6.fr/fr/production/publications-rapport-fiche.php?RECORD_KEY%28rapports%29=id&id(rapports)=244
 • Duzi, M. and Heimbürger, A. 2005. Web Ontology Languages: theory and practice-will they ever meet? In: Kiyoki, Y., Kangassalo, H., Jaakkola, H. and Henno, J. (eds.). Proceedings of the 15th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2005), May 16 – 19, 2005, Tallinn, Estonia. Pp. 74 – 92.

·        Heimbürger, A., Kauppinen, T. J., Lehtinen, H., Multisilta, J., Paajanen, M. and Rytkönen, K. (Eds.) 2005. XML – the Enabling Technology for Integrating Business Processes. Proceedings of the 9th XML Finland Conference, XML Finland 2005, Pori, Finland, March 8 – 9, 2005. Tampere University of Technology, Pori. Publication 2.123 p.

·        Heimbürger, A. 2005. Contextual Link Management in Well-Defined Web Applications. In: Heimbürger, A., Kauppinen, T. J., Lehtinen, H., Multisilta, J., Paajanen, M. and Rytkönen, K. (Eds.) 2005. XML – the Enabling Technology for Integrating Business Processes. Proceedings of the 9th XML Finland Conference, XML Finland 2005, Pori, Finland, March 8 – 9, 2005. Tampere University of Technology, Pori. Publication 2. Pp. 36 – 47.

·         Heimbürger, A. 2005. Time-sensitive relationship management in technical manuals. Case: Maintenance schedules. In: Kiyoki, Y., Kangassalo, H. and Wangler, B. (eds.). Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 121, Information Modelling and Knowledge Bases XIV. Amsterdam: IOS Press. Pp. 152 – 169.

·         Heimbürger, A. 2005. Developing time-sensitive hypertext linking and navigation support. In: Nicholson P., Thompson Barrie J, Ruohonen M., Multisilta, J. (eds.) E-training practices for professional organizations. Proceedings of IFIP Open working conference, July 7-11, 2003 Pori, Finland. Boston: Kluwer Academic Publishers. 291 - 298.

·         Heimbürger, A. 2004. Information Management on the Web: Context Based Linking.  AMC News, Autumn 2004, p. 5.

·         Heimbürger, A. 2004. XLinkTime: Developing Time-sensitive Linking Mechanisms for the Web of the Future. AMC News, Spring 2004, p. 4.

·         Heimbürger, A. 2004. Time-sensitive relationship management in technical manuals. Case: Maintenance schedules. In: Kiyoki, Y., Kangassalo, H. and Wangler, B. (eds.). Proceedings of the 14th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2004), May 31 – June 4, 2004, Skoevde University, Sweden. Pp. 148 – 164.

·         Heimbürger, A. and Multisilta, J. 2003. On the era of educational hypermedia computing: From simple links to more complex structures. In: Impagliazzo, J. and Lee, J. A. N. History of computing in education. The International Federation for Information Processing (IFIP) 18th World Computer Congress, TC3/TC9 1st  Conference on the History of Computing in Education, 23 – 25 August 2004, Toulouse, France. Boston: Kluwer Academic Publishers. Pp. 133 – 146.

·         Heimbürger, A. 2003. Contextual multi-ended linking: Developing a method for content adaptation. International Workshop on Interactive Computer Aided Learning (ICL 2003), September 24 – 26, 2003, Villach, Austria. Pp. 1 – 25.

 • Heimbürger, A. 2003. Developing time-sensitive hypertext linking and navigation support. In: Brander, M., Keiho, H and Multisilta, J. (eds.) Abstract book eTrain 2003. Proceedings of the International Federation for Information Processing (IFIP) Open Working Conference, E-Training Practices for Professional Organisations (eTrain 2003), July 7 – 11, 2003, Pori, Finland. P. 27.
 • Heimbürger, A. 2003. Modelling time-sensitive linking mechanisms. In: Jaakkola, H., Kangassalo, H, Kawaguchi, E. and Thalheim, B. (eds.). Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 94, Information Modelling and Knowledge Bases XIV. Amsterdam: IOS Press. Pp. 26 - 42.
 • Heimbürger, A. 2002. ELPUB 2002: Technology Interactions. NORDINFO (Nordic Council for Scientific Information) Nytt, Vol. 25, No. 4, pp. 36 – 44.
 • Heimbürger, A. 2002. Context, metadata, ontologies and time – key issues in information modelling. NORDINFO (Nordic Council for Scientific Information) Nytt, Vol. 25, No. 2 – 3, pp. 10 – 15.
 • Heimbürger, A. 2002. Modelling time-sensitive linking mechanisms. In: Kangassalo, H. and Kawaguchi, E. (eds.) Proceedings of the 12th  European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2002), May 27 – 30, 2002, Krippen, Swiss Saxony, Germany. Pp. 38 – 54.
 • Heimbürger, A. 2002. Time sensitive linking mechanisms in the future Web. In: Carvalho, J. Á., Hübler, A. and Baptista, A. A. (eds.) Proceedings of the 6th ICCC / IFIP International Conference on Electronic Publishing, ELPUB2002 - "Technology Interactions", November 6 - 9, 2002, Karlovy Vary, Czech Republic. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Forschung. Pp. 354 – 358.
 • Heimbürger, A. 2001. Hypermedia link management: the core of digital convergence. NORDINFO (Nordic Council for Scientific Information) Nytt, Vol. 24, No. 3, pp. 9 - 19.
 • Heimbürger, A., Silvonen, P. and Södergård, C. 2001. A framework for automatic combination of media contents by minimising information redundancy. Case: Integrated publishing in multimedia networks. In: Hübler, A., Linde, P. and Smith, J. W. T. (eds.) Proceedings of the 5th  ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, ELPUB2001  - "2001  in the Digital Publishing Odyssey", Kent 5 - 7 July 2001, United Kingdom. Amsterdam: IOS Press. Pp. 218 - 230.
 • Heimbürger, A. 1999. Link management in technical customer documentation. In: Käkölä, T. (ed). The Proceedings of the 22nd  Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 22), Enterprise architecture for virtual organisations, August 7 - 10, 1999, Keuruu, Finland. University of Jyväskylä, Department of Computer Science and Information Systems, Technical Reports TR-21, Vol. 2. Pp. 13 - 26.
 • Heimbürger, A. 1999. A structured link document as a new means for composing and publishing technical customer documentation in extranets and intranets. In: Smith, J. W. T, Ardö, A. and Linde, P. (eds.) Proceedings of the 3rd  ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Ronneby 10 - 12 May 1999, Sweden. Washington, DC: ICCC Press. Pp. 90 - 102.
 • Heimbürger, A. 1998. Digital Media at the University of Jyväskylä: the bridge between different faculties. Tietopalvelu, No 4, pp. 17 - 18.
 • Kenis, P., Proudmann, V., Kajander, A. & Heimbürger, A. 1998. Welcome to the website of the European Social Information Network: www.eswin.net. Tietopalvelu, No. 2, pp. 29 - 31.
 • Heimbürger, A. 1995. Highlights of the WWW '95. Microcomputer for information management: Global Internetworking for Libraries, Vol. 12, No 1-2, pp. 121 - 131.
 • Pieskä, Kari & Alkula, Riitta & Heimbürger, Anneli 1995. Publishing on CD-ROM. Espoo: Technical Research Centre of Finland. (VTT Research Notes 1659). 55 p. + app. 49 p.
 • Heimbürger, A. 1995. Applying SGML to Publishing Process. Espoo: The Nordic Council for Scientific Information. (NORDINFO Rapport 1995:1). 34 p.
 • Heimbürger, A. 1995. Towards network publishing: Highlights from the Third International World-Wide Web Conference. NORDINFO-Nytt, Vol. 18, No 1-2, pp. 20 - 27.
 • Heimbürger, A. 1995. Nordic Centre of Excellence for Electronic Publishing (NordEP). NORDINFO-Nytt, Vol. 18, No 1-2, pp. 15 - 16.
 • Heimbürger, A. & Lanas, T. 1994. A practical model for Computer-Aided Reading Supports (CARS) for technical documents - The user's point of view. Microcomputers for Information Management, Vol. 11, No. 2, pp. 99 - 110.
 • Heimbürger, Anneli 1994. Introduction to Standard Generalized Markup Language (SGML). Microcomputers for Information Management, Vol. 11, No. 4, pp. 239 - 260.
 • Heimbürger, A. 1992. Microsoft puts 'Information in motion' in the heart of Europe. CD-ROM Professional, Vol. 5, No. 2, pp. 56 - 60.
 • Heimbürger, A. 1991. CD-ROM news from the Nordic Countries. CD-ROM Professional, May 1991, pp. 22 - 25.
 • Heimbürger, A. 1990. Electronic images. Espoo, Technical Research Centre of Finland, Research Notes 1083. 73 p. + app. 50 p.
 • Heimbürger, A. 1990. A Guided Tour to Applications of Optical Disk technology In The Nordic Countries. CD-ROM Professional, Vol. 3, No. 4, pp. 31 - 35.
 • Heimbürger, A. 1990. Optical disks and image databases. NORDINFO Nytt, Vol. 13, No. 2, pp. 37 - 44.
 • Heimbürger, A. 1989. Interactive videodisk technology and its future with compact disks and other optical information systems. Licentiate thesis. Helsinki University of Technology, Faculty of Information Technology. 98 p. + app. 12 s.
 • Heimbürger, A. & Lehto, M. 1989. Nordic optical disk directory. Espoo, Technical Research Centre of Finland, Research Notes 930. 46 p. + app. 4 p.
 • Heimbürger, A. 1989. Applications of optical disk technology in the Nordic countries. OPTICAL INFO 89. Amsterdam, 18 - 20. September 1989. Learned Information, Oxford. Pp. 67 - 78.
 • Heimbürger, A. 1989. Optical information storage, its applications and services in the Nordic countries. 7th  NORD I & D. Aarhus, 28 - 30 August 1989. Lyngby, Dansk Teknisk Litteraturselskab Skriftserie nr. 60. Pp. 93 - 97.
 • Heimbürger, A. 1988. Guide to CD-ROM. UNESCO/PGI-WS series 1988. 46 p. + app. 37 p.
 • Heimbürger, A. & Lehto, M. 1988. Applications of optical disc technology in the Nordic countries. 44th  FID Conference and Congress. Helsinki, Aug. 28 - Sept. 1, 1988. The Finnish Society for Information Services. Pp. 298 - 304.
 • Lehto, M, Heimbürger, A. & Nurminen, R. 1988. Interactive videodisk system: A case study in the Technical Research Centre of Finland. 44th  FID Conference and Congress. Helsinki, Aug. 28 - Sept. 1, 1988. The Finnish Society for Information Services.
 • Heimbürger, A. 1988. Optical information systems. IV Finnish Conference on Physics in Industry, Tampere, 28 - 29 September 1988. Tampere, The Finnish Society for Industrial Physics. Pp. 33 - 36.
 • Heimbürger, A. 1988. Use of new information technology for R & D activities at the information service of the Technical Research Centre of Finland. Microcomputers for Information Management, Vol. 5, No. 4, pp. 275 - 296.
 • Heimbürger, A., Lehto, M. & Alkula, R. 1988. An interactive videodisk and its future with compact disks. Case study in the construction industry at the Technical Research Centre of Finland. Espoo, Technical Research Centre of Finland, Research Notes 917. 88 p. + app. 6 p.
 • Lehto, M., Heimbürger, A. & Nurminen, R. 1987. Videodisk Technology in Information Service: Visual Image Database in Construction Industry, Case Study. 11th International Online Meeting, London 8 - 10 December 1987. Oxford 1987. Learned Information (Europe) Ltd. Pp. 288 - 298.

Return to Contents


Interviews in Media

 • MikroPC Journal (article to be appear), 2005 - 2006
 • Tietoasiantuntija Journal  (article to be appear), 2005
 • Porin yliopistokeskuksen verkkolehti, 2005
 • Satakunnan Kansa, Väitöksiä 24.10.2005
 • Aamulehti, Ajan avulla parempia hakuja internetissä, 21.10.2005
 • Helsingin Sanomat, Väitöksiä 21.10.2005
 • ITViikko, Nalle-muori löysi Webin aikaulottuvuuden, 20.10.2005
 • Heimbürger, A. 2003. Time: The fourth dimension of the World Wide Web, press release 8.7.2003, (referred 11.7.2003) <URL: http://193.167.91.189/cgi-bin/etrain2003.cgi?content=press&language=en>.
 • Newspapers: Kaleva 7.3.1994 (subject hypermedia), Kaleva 10.12.1994 (subject hypermedia), Kaleva 2.10.2000 (subject e-books)
 • Yleisradio/Tiedetoimitus, Kirjatkin bitteinä - sähköinen kirja tulee, Summer 1994
 • TV 1, Hypermedia (Prisma-sarja), Autumn 1993
 • Teknouutiset, Fall 1992
 • Yleisradio/Tiedetoimitus, Joutavatko kirjat menneisyyteen, Autumn 1991
 • Radio City, Fiksulan vangit, Autumn 1989

Return to Contents


Hobbies

 • Finnish – Japanese Association
 • Bear research
 • Teddy bears
 • Jamaican music
 • Myths, sagas and tales from the ancient world and good old detective stories
 • Japanese puzzles
 • Unifying theories
 • Sea, ocean

Return to ContentsUpdated 30.3.2006 anneli.heimburger@tut.fi